Faith No More

RDStats gra tools4games

Dzień Ataki/Obrony Koalicja
12-01 Koalicja Faith No More zasadziła się na koalicję msta
24. 12-01OrT [Ludzie]
Ziemia: 31275 | Siła: 35%
drawskazaniec [Olbrzymy]
Ziemia: 28616 | Siła: 20%
msta
24. 12-01OrT [Ludzie]
Ziemia: 31275 | Siła: 35%
drawPomasta [Ludzie]
Ziemia: 26008 | Siła:
msta
. 12-01 Ataki na koalicję msta: udane - 0, nieudane - 2
Obrony przed koalicją msta: udane - 0, nieudane - 0

12-02 Koalicja kara zasadziła się na koalicję Faith No More
25. 12-02OrT [Ludzie]
Ziemia: 32835 | Siła: 40% 35%
atakPomasta [Ludzie]
Ziemia: 21604 | Siła:
msta
. 12-02 Ataki na koalicję msta: udane - 1, nieudane - 0
Obrony przed koalicją msta: udane - 0, nieudane - 0

26. 12-03OrT [Ludzie]
Ziemia: 35966 | Siła: 45% 40%
atakskazaniec [Olbrzymy]
Ziemia: 22700 | Siła:
msta
26. 12-03OrT [Ludzie]
Ziemia: 35966 | Siła: 45% 40%
atakskazaniec [Olbrzymy]
Ziemia: 22700 | Siła:
msta
26. 12-03 Ataki na koalicję msta: udane - 2, nieudane - 0
Obrony przed koalicją msta: udane - 0, nieudane - 0

12-04 Koalicja Faith No More zasadziła się na koalicję Polska poł
27. 12-04OrT [Ludzie]
Ziemia: 35966 | Siła: 35% 30%
drawdenominat [Ludzie]
Ziemia: 23947 | Siła:
Polska poł
27. 12-04OrT [Ludzie]
Ziemia: 35966 | Siła: 35% 30%
drawtorlandia [Dżiny]
Ziemia: 23085 | Siła: 45%
Polska poł
26. 12-04 Ataki na koalicję Polska poł: udane - 0, nieudane - 2
Obrony przed koalicją Polska poł: udane - 0, nieudane - 0

28. 12-05OrT [Ludzie]
Ziemia: 36281 | Siła: 40% 40%
atakrychu [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 20167 | Siła: 55% 45%
kara
28. 12-05OrT [Ludzie]
Ziemia: 36281 | Siła: 40% 40%
atakkoniec po [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 20415 | Siła: 40% 30%
kara
28. 12-05OrT [Ludzie]
Ziemia: 36281 | Siła: 40% 40%
atak+1
kossak [Ludzie]
Ziemia: 17109 | Siła: 30% 25%
kara
28. 12-05 Ataki na koalicję kara: udane - 2, nieudane - 0
Obrony przed koalicją kara: udane - 0, nieudane - 1

12-06 Koalicja kara oddwołała wojnę z koalicją Faith No More
12-06 Koalicja Faith No More oddwołała wojnę z koalicją Polska poł
29. 12-06OrT [Ludzie]
Ziemia: 32059 | Siła: 30%
atak+1
rychu [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 20961 | Siła: 30% 25%
kara
29. 12-06OrT [Ludzie]
Ziemia: 32059 | Siła: 30%
atak+1
kossak [Ludzie]
Ziemia: 17857 | Siła: 30% 20%
kara
28. 12-06 Ataki na koalicję kara: udane - 0, nieudane - 0
Obrony przed koalicją kara: udane - 0, nieudane - 2

12-13 Koalicja Faith No More zasadziła się na koalicję Koalicyjka
12-13 Koalicja Wolna Jamajka zasadziła się na koalicję Faith No More
12-13 Koalicja Koalicyjka wypowiedziała wojnę koalicji Faith No More
12-13 Koalicja Faith No More oddwołała wojnę z koalicją Koalicyjka
12-13 Koalicja Faith No More wypowiedziała wojnę koalicji Wolna Jamajka
36. 12-13OrT [Ludzie]
Ziemia: 30136 | Siła: 25% 20%
atakCannabisland [Gobliny]
Ziemia: 32423 | Siła: 55% 50%
Wolna Jamajka
28. 12-13 Ataki na koalicję Wolna Jamajka: udane - 0, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Wolna Jamajka: udane - 0, nieudane - 1

37. 12-14OrT [Ludzie]
Ziemia: 36296 | Siła: 35% 25%
atakCannabisland [Gobliny]
Ziemia: 24188 | Siła: 75% 50%
Wolna Jamajka
37. 12-14OrT [Ludzie]
Ziemia: 36296 | Siła: 35% 25%
atakCannabisland [Gobliny]
Ziemia: 24188 | Siła: 75% 50%
Wolna Jamajka
37. 12-14 Ataki na koalicję Wolna Jamajka: udane - 2, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Wolna Jamajka: udane - 0, nieudane - 0

12-15 Koalicja Wolna Jamajka oddwołała wojnę z koalicją Faith No More
12-15 Koalicja Faith No More oddwołała wojnę z koalicją Wolna Jamajka
38. 12-15OrT [Ludzie]
Ziemia: 42458 | Siła: 35% 30%
atakCannabisland [Gobliny]
Ziemia: 15943 | Siła: 20%
Wolna Jamajka
38. 12-15OrT [Ludzie]
Ziemia: 42458 | Siła: 35% 30%
atakCannabisland [Gobliny]
Ziemia: 15943 | Siła: 20%
Wolna Jamajka
38. 12-15OrT [Ludzie]
Ziemia: 42458 | Siła: 35% 30%
atakCannabisland [Gobliny]
Ziemia: 15943 | Siła: 20%
Wolna Jamajka
37. 12-15 Ataki na koalicję Wolna Jamajka: udane - 3, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Wolna Jamajka: udane - 0, nieudane - 0

12-16 Koalicja Koalicyjka oddwołała wojnę z koalicją Faith No More

12-18 Koalicja Faith No More zasadziła się na koalicję Kruk
12-18 Koalicja Kruk wypowiedziała wojnę koalicji Faith No More
41. 12-18OrT [Ludzie]
Ziemia: 45354 | Siła: 55% 40%
atakWielkie Ognicho [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 41992 | Siła: 30% 25%
Kruk
37. 12-18 Ataki na koalicję Kruk: udane - 1, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Kruk: udane - 0, nieudane - 0

12-19 Koalicja Faith No More oddwołała wojnę z koalicją Kruk
12-19 Koalicja Kruk oddwołała wojnę z koalicją Faith No More
42. 12-19OrT [Ludzie]
Ziemia: 47873 | Siła: 45% 35%
atakWielkie Ognicho [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 34879 | Siła:
Kruk
37. 12-19 Ataki na koalicję Kruk: udane - 1, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Kruk: udane - 0, nieudane - 0

12-20 Koalicja Faith No More zasadziła się na koalicję Tępy Miecz
43. 12-20OrT [Ludzie]
Ziemia: 48275 | Siła:
atakSikorLand [Ludzie]
Ziemia: 28017 | Siła: 60% 50%
Tępy Miecz
37. 12-20 Ataki na koalicję Tępy Miecz: udane - 1, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Tępy Miecz: udane - 0, nieudane - 0

12-22 Koalicja Faith No More oddwołała wojnę z koalicją Tępy Miecz
45. 12-22OrT [Ludzie]
Ziemia: 48651 | Siła:
atakSikorLand [Ludzie]
Ziemia: 18467 | Siła:
Tępy Miecz
37. 12-22 Ataki na koalicję Tępy Miecz: udane - 1, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Tępy Miecz: udane - 0, nieudane - 0

12-23 Koalicja XYZ zasadziła się na koalicję Faith No More
12-23 Koalicja Faith No More wypowiedziała wojnę koalicji XYZ

47. 12-24OrT [Ludzie]
Ziemia: 40410 | Siła: 20%
atak+1
Pieprzony Woodstock [Gobliny]
Ziemia: 25790 | Siła: 50% 50%
XYZ
47. 12-24OrT [Ludzie]
Ziemia: 40410 | Siła: 20%
atakPieprzony Woodstock [Gobliny]
Ziemia: 25790 | Siła: 50% 50%
XYZ
47. 12-24OrT [Ludzie]
Ziemia: 40410 | Siła: 20%
atak+1
Pieprzony Woodstock [Gobliny]
Ziemia: 25790 | Siła: 50% 50%
XYZ
47. 12-24 Ataki na koalicję XYZ: udane - 0, nieudane - 0
Obrony przed koalicją XYZ: udane - 0, nieudane - 3

12-26 Koalicja XYZ oddwołała wojnę z koalicją Faith No More
49. 12-26OrT [Ludzie]
Ziemia: 42755 | Siła: 20%
atakPrzegięty Woodstock [Elfy]
Ziemia: 19421 | Siła:
XYZ
47. 12-26 Ataki na koalicję XYZ: udane - 1, nieudane - 0
Obrony przed koalicją XYZ: udane - 0, nieudane - 0

50. 12-27OrT [Ludzie]
Ziemia: 45575 | Siła: 25% 20%
atakPieprzony Woodstock [Gobliny]
Ziemia: 19231 | Siła:
XYZ
50. 12-27OrT [Ludzie]
Ziemia: 45575 | Siła: 25% 20%
atakFrykaśny Woodstock [Ludzie]
Ziemia: 17722 | Siła:
XYZ
50. 12-27 Ataki na koalicję XYZ: udane - 2, nieudane - 0
Obrony przed koalicją XYZ: udane - 0, nieudane - 0

12-28 Koalicja Faith No More oddwołała wojnę z koalicją XYZ
51. 12-28OrT [Ludzie]
Ziemia: 50247 | Siła: 20% 20%
atakPieprzony Woodstock [Gobliny]
Ziemia: 18078 | Siła:
XYZ
51. 12-28OrT [Ludzie]
Ziemia: 50247 | Siła: 20% 20%
atakFrykaśny Woodstock [Ludzie]
Ziemia: 15950 | Siła:
XYZ
51. 12-28OrT [Ludzie]
Ziemia: 50247 | Siła: 20% 20%
atakPrzegięty Woodstock [Elfy]
Ziemia: 15732 | Siła:
XYZ
50. 12-28 Ataki na koalicję XYZ: udane - 3, nieudane - 0
Obrony przed koalicją XYZ: udane - 0, nieudane - 0

12-29 Koalicja Faith No More zasadziła się na koalicję Blood Masters
12-29 Koalicja Faith No More wypowiedziała wojnę koalicji LUTA
52. 12-29OrT [Ludzie]
Ziemia: 50247 | Siła:
drawTrupiarnia czaszek [Elfy]
Ziemia: 36638 | Siła: 65%
Blood Masters
52. 12-29OrT [Ludzie]
Ziemia: 50247 | Siła:
drawTrupiarnia czaszek [Elfy]
Ziemia: 36638 | Siła: 65%
Blood Masters
50. 12-29 Ataki na koalicję Blood Masters: udane - 0, nieudane - 2
Obrony przed koalicją Blood Masters: udane - 0, nieudane - 0

53. 12-30OrT [Ludzie]
Ziemia: 54500 | Siła: 35% 25%
atakPalę Trawę [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 40905 | Siła: 25%
LUTA
53. 12-30OrT [Ludzie]
Ziemia: 54500 | Siła: 35% 25%
atakTrupiarnia czaszek [Elfy]
Ziemia: 30432 | Siła:
Szkoła SRU
53. 12-30 Ataki na koalicję LUTA: udane - 1, nieudane - 0
Obrony przed koalicją LUTA: udane - 0, nieudane - 0
Ataki na koalicję Szkoła SRU: udane - 1, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Szkoła SRU: udane - 0, nieudane - 0

54. 12-31OrT [Ludzie]
Ziemia: 56668 | Siła: 35% 30%
atakPalę Trawę [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 31003 | Siła:
LUTA
54. 12-31 Ataki na koalicję LUTA: udane - 1, nieudane - 0
Obrony przed koalicją LUTA: udane - 0, nieudane - 0

01-02 Koalicja Faith No More zasadziła się na koalicję Bastion
56. 01-02OrT [Ludzie]
Ziemia: 60039 | Siła: 35% 35%
atakWyznawcy Feniksa [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 46678 | Siła: 35% 20%
Bastion
54. 01-02 Ataki na koalicję Bastion: udane - 1, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Bastion: udane - 0, nieudane - 0

57. 01-03OrT [Ludzie]
Ziemia: 60039 | Siła: 25% 25%
drawWyznawcy Feniksa [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 38772 | Siła:
57. 01-03 Ataki na koalicję : udane - 0, nieudane - 1
Obrony przed koalicją : udane - 0, nieudane - 0

58. 01-04OrT [Ludzie]
Ziemia: 63528 | Siła: 35% 35%
atakWyznawcy Feniksa [Plemiona Feniksa]
Ziemia: 25554 | Siła:
58. 01-04 Ataki na koalicję : udane - 1, nieudane - 0
Obrony przed koalicją : udane - 0, nieudane - 0

01-05 Koalicja Faith No More zasadziła się na koalicję Koalicyjka
59. 01-05OrT [Ludzie]
Ziemia: 71534 | Siła: 35% 30%
atakSparta drwali [Ożywieńcy]
Ziemia: 39657 | Siła: 50% 35%
Koalicyjka
59. 01-05OrT [Ludzie]
Ziemia: 71534 | Siła: 35% 30%
atakSparta drwali [Ożywieńcy]
Ziemia: 39657 | Siła: 50% 35%
Koalicyjka
58. 01-05 Ataki na koalicję Koalicyjka: udane - 2, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Koalicyjka: udane - 0, nieudane - 0

60. 01-06OrT [Ludzie]
Ziemia: 75368 | Siła: 35% 35%
atakTotila [Ludzie]
Ziemia: 35799 | Siła: 40% 30%
Koalicyjka
60. 01-06OrT [Ludzie]
Ziemia: 75368 | Siła: 35% 35%
atakTotila [Ludzie]
Ziemia: 35799 | Siła: 40% 30%
Koalicyjka
60. 01-06 Ataki na koalicję Koalicyjka: udane - 2, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Koalicyjka: udane - 0, nieudane - 0

61. 01-07OrT [Ludzie]
Ziemia: 80727 | Siła: 40% 35%
atakSparta drwali [Ożywieńcy]
Ziemia: 25172 | Siła: 25% 20%
Koalicyjka
61. 01-07OrT [Ludzie]
Ziemia: 80727 | Siła: 40% 35%
atakTotila [Ludzie]
Ziemia: 28242 | Siła:
Koalicyjka
61. 01-07 Ataki na koalicję Koalicyjka: udane - 2, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Koalicyjka: udane - 0, nieudane - 0

01-08 Koalicja Faith No More oddwołała wojnę z koalicją Koalicyjka
62. 01-08OrT [Ludzie]
Ziemia: 86092 | Siła: 50% 50%
atakTotila [Ludzie]
Ziemia: 19785 | Siła: 65%
Koalicyjka
62. 01-08OrT [Ludzie]
Ziemia: 86092 | Siła: 50% 50%
atakTotila [Ludzie]
Ziemia: 19785 | Siła: 65%
Koalicyjka
61. 01-08 Ataki na koalicję Koalicyjka: udane - 2, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Koalicyjka: udane - 0, nieudane - 0

01-28 Koalicja Faith No More zasadziła się na koalicję Koalicyjka
82. 01-28OrT [Ludzie]
Ziemia: 87061 | Siła: 30% 30%
atakSparta drwali [Ożywieńcy]
Ziemia: 46035 | Siła: 35% 30%
Koalicyjka
61. 01-28 Ataki na koalicję Koalicyjka: udane - 1, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Koalicyjka: udane - 0, nieudane - 0

83. 01-29OrT [Ludzie]
Ziemia: 89999 | Siła: 25% 25%
atakTotila [Ludzie]
Ziemia: 46055 | Siła: 90%
Koalicyjka
83. 01-29 Ataki na koalicję Koalicyjka: udane - 1, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Koalicyjka: udane - 0, nieudane - 0

84. 01-30OrT [Ludzie]
Ziemia: 93088 | Siła: 35% 20%
atakSparta drwali [Ożywieńcy]
Ziemia: 47689 | Siła: 50% 45%
Koalicyjka
84. 01-30 Ataki na koalicję Koalicyjka: udane - 1, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Koalicyjka: udane - 0, nieudane - 0

01-31 Koalicja Faith No More oddwołała wojnę z koalicją Koalicyjka
85. 01-31OrT [Ludzie]
Ziemia: 98087 | Siła: 40% 35%
atakSparta drwali [Ożywieńcy]
Ziemia: 47111 | Siła: 30% 30%
Koalicyjka
85. 01-31OrT [Ludzie]
Ziemia: 98087 | Siła: 40% 35%
atakTotila [Ludzie]
Ziemia: 33526 | Siła: 110%
Koalicyjka
84. 01-31Ataki na koalicję Koalicyjka: udane - 2, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Koalicyjka: udane - 0, nieudane - 0


  Łącznie Ataki na koalicję msta: udane - 3, nieudane - 2
Obrony przed koalicją msta: udane - 0, nieudane - 0
Ataki na koalicję Polska poł: udane - 0, nieudane - 2
Obrony przed koalicją Polska poł: udane - 0, nieudane - 0
Ataki na koalicję kara: udane - 2, nieudane - 0
Obrony przed koalicją kara: udane - 0, nieudane - 3
Ataki na koalicję Wolna Jamajka: udane - 5, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Wolna Jamajka: udane - 0, nieudane - 1
Ataki na koalicję Kruk: udane - 2, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Kruk: udane - 0, nieudane - 0
Ataki na koalicję Tępy Miecz: udane - 2, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Tępy Miecz: udane - 0, nieudane - 0
Ataki na koalicję XYZ: udane - 6, nieudane - 0
Obrony przed koalicją XYZ: udane - 0, nieudane - 3
Ataki na koalicję Blood Masters: udane - 0, nieudane - 2
Obrony przed koalicją Blood Masters: udane - 0, nieudane - 0
Ataki na koalicję LUTA: udane - 2, nieudane - 0
Obrony przed koalicją LUTA: udane - 0, nieudane - 0
Ataki na koalicję Szkoła SRU: udane - 1, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Szkoła SRU: udane - 0, nieudane - 0
Ataki na koalicję Bastion: udane - 1, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Bastion: udane - 0, nieudane - 0
Ataki na koalicję : udane - 1, nieudane - 1
Obrony przed koalicją : udane - 0, nieudane - 0
Ataki na koalicję Koalicyjka: udane - 13, nieudane - 0
Obrony przed koalicją Koalicyjka: udane - 0, nieudane - 0

Copyright © alias.net
Praca - Gry - pierwsze objawy ciąży - Joga - gra - program partnerski